LONU trainingen en verlengde lockdown

Tijdens de vorige persconferentie op 26 november zijn maatregelen aangekondigd met een
beperking voor het sporten na 17:00 uur. Dit heeft ons gedwongen om met een snelle noodgreep
de trainingen anders te organiseren. In de praktijk heeft zich dit vertaald in het maximaal
inroosteren van trainers zodat iedere groep tenminste twee trainers had en we met relatief veel
lopers in kleine groepjes veilig de weg op konden. Bij deze wil ik daarom alle trainers bedanken
voor de maximale inzet afgelopen weken! Voor de lopers hebben we samen in een zeer korte tijd
het maximaal haalbare georganiseerd en ik heb veel positieve reacties mogen ontvangen! Dank
hiervoor!
Helaas worden de maatregelen zoals ze nu gelden (na 17:00 uur maximaal 4 lopers en 1 trainer)
ten minste verlengd tot en met 14 januari 2022. De noodgreep zoals hierboven beschreven is
helaas geen lange termijn oplossing vanwege een tekort aan trainers en inzetbaarheid. Samen met
het bestuur is besloten om de training tijdens de verlengde lockdown (vanaf volgende week) als
volgt te organiseren:

DINSDAGAVOND: Training voor alle groepen waarbij één trainer wordt ingepland. We vragen de
trainer om, bij voorkeur, maandagavond al een melding te plaatsen in de groepsapp (type training,
ruimte voor 4 lopers, startlocatie). Als een tweede/derde trainer op eigen initiatief (geen
verplichting) een extra groep wil meenemen maakt hij/zij dat kenbaar via de groepsapp (ruimte
voor X lopers). Dinsdagmorgen is dan al direct duidelijk hoeveel trainers er beschikbaar zijn voor
een specifieke groep en hoeveel lopers zich kunnen inschrijven. Dit maakt het net wat
gemakkelijker voor lopers om bij overschrijding andere plannen te maken of onderling af te
spreken. In de praktijk kan het dus voorkomen dat de ene week bijvoorbeeld één trainer
beschikbaar is voor een specifieke groep en de andere week twee of drie.

DONDERDAGAVOND: Helaas geen trainingen op donderdagavond uitgezonderd R3 omdat
gebleken is dat continuïteit voor deze groep zeer belangrijk is! Voor alle andere groepen geldt dat
men uiteraard op eigen initiatief zelf kan trainen met inachtneming van de geldende corona regels
(max. 4 personen na 17:00 uur, anderhalve meter afstand, bij klachten testen en/of thuis blijven).
Op de website zullen we een trainingsschema publiceren en als er behoefte aan is kunnen
trainingen worden uitgeschreven zoals we dat eerder hebben gedaan.

STARTLOCATIES:
PR – Hoek Schout Diercxlaan – Schout Curtiuslaan
R1 – Gemeentehuis Nuenen
R2 – Hoek Noorderklamp – Donkervoort
R3 – LONU clubgebouw

KERSTVAKANTIE: LONU sluit zoals gebruikelijk tussen kerst en Oud en Nieuw. Vanaf 4 januari
worden de trainingen weer hervat zoals hierboven beschreven om de club maximaal in beweging te
houden. We zijn dus maar één week gesloten.
Ik wil alle lopers op voorhand bedanken voor jullie begrip en alle trainers nogmaals bedanken voor
de extra flexibiliteit afgelopen weken!

Groetjes Jeroen, mede namens het bestuur