Recht van Opstal en “Koop”

Vandaag, 22 april, zijn Irma en Anne naar de notaris geweest om eindelijk de akte van het Recht van Opstal te laten passeren. Bij het opstellen van de akte bleek dat het clubgebouw, dat weliswaar door LONU is gebouwd, maar op Gemeentegrond staat, formeel juridisch van de Gemeente is. Natuurlijk een vreemde situatie omdat destijds door diezelfde Gemeente toestemming is gegeven voor de bouw.

Daarom moest tevens geregeld worden dat LONU ook juridisch eigenaar wordt van het, door LONU betaalde, clubgebouw. Vandaar dat de akte Recht van Opstal aangevuld is met de “koop” van het clubgebouw voor de som van € 1,00.

Eén en ander heeft, na een lange aanloop, vandaag plaats gevonden.