Overleg met wethouder Pernot

Afgelopen maandag 20 april, had ik samen met Anne een afspraak met wethouder Joep Pernot en ambtenaar Martin Versluijsen.

Het belangrijkste bespreekpunt was beheer en onderhoud van ons sportveld. Tot voor kort behartigde SVA (Stichting Sport voor Allen)  de belangen van LONU richting de Gemeente, met betrekking tot het sportveld. In SVA zijn naast LONU ook EMK vertegenwoordigd. Maar wethouder Pernot heeft een paar maanden geleden aangegeven voortaan met de individuele verenigingen contacten te willen onderhouden. Met verschillende clubs zijn al gesprekken gevoerd. LONU was nog niet uitgenodigd en daarom heeft Anne zelf een afspraak gemaakt.

Aan de orde kwam:

  • Het achterste deel van het sportveld blijft altijd nat en is daarom niet te gebruiken. Waarschijnlijk is de drainage daar niet in orde. Pernot heeft toegezegd uit te (laten) zoeken wat het probleem is en te zorgen voor verbetering.
  • Ook bij de entree is lange tijd sprake geweest van plasvorming, maar dit lijkt inmiddels opgelost te zijn.
  • De wethouder geeft aan dat de Gemeente werkt aan een accommodatiebeleid, voor LONU niet van toepassing.
  • De Gemeente vindt dat leefbaarheid en gezondheid van de inwoners centraal staat. Alle Nuenense sportverenigingen spelen daarin een belangrijke rol. Een vereniging die extra initiatieven onderneemt om een gezonde leefomgeving te stimuleren, kan daarvoor subsidie aanvragen.  Als voorbeeld noemt de wethouder het opzetten van activiteiten overdag, waardoor een andere doelgroep (ouderen?) tot bewegen wordt aangezet. Dat is iets waar we over na kunnen denken. Het is natuurlijk een feit dat we maar net genoeg vrijwilligers hebben om onze reguliere trainingen georganiseerd te krijgen. Het blijft de intentie van de Gemeente dat de sportverenigingen zichzelf kunnen bedruipen. De mogelijkheid van subsidie bestaat, maar niet structureel. Voordat de Gemeente een (incidentele) bijdrage wil doen, zal eerst aangetoond moeten worden wat een vereniging zelf heeft gedaan om aan het benodigde geld te komen.
  • Als afsluiting vraagt Anne of de Gemeente nog 80 stoeptegels heeft liggen. Deze zijn nodig voor verharding rondom de nieuwe materialenopslag bij het clubgebouw. Daar krijgen we nog een antwoord op.   

Irma