ALV 16 maart 2021 20:30 uur

De online ALV
Het bestuur is thans bezig de ALV voor te bereiden. Om enigszins beslagen ten ijs te komen heeft ze voor het eerst een online bestuursvergadering gehouden. Niet zonder de nodige opstartproblemen. Begin maart komt er een tweede poging.
Voor de ALV hebben we de volgende aanpak:
 1. De online vergadering wordt gehouden in Microsoft Teams
 2. Leden worden uitgenodigd voor de ALV van 16 maart a.s. start 20:30 uur
 3. Leden laten het bestuur weten dat ze willen deelnemen aan de online vergadering: wat moet je daarvoor doen:
  1. Stuur een e-mail naar info@lonu.nl met opgave of afmelding
  2. Vermeld in de e-mail je voor- en achternaam en je e-mailadres
  3. Als je niet deelneemt maar toch op prijs stelt alle stukken te ontvangen, laat dat dan ook weten via info@lonu.nl
  4. Eventuele suggesties c.q. aanvulling agendapunten
  5. Inschrijven voor 1 maart a.s.
 4. Na 1 maart a.s. ontvangen de leden die zich aangemeld hebben:
  1. Uitnodiging via Outlook met link voor de Teams-meeting
  2. Definitieve agenda
  3. Alle stukken betreffende de agendapunten
  4. Nadere instructies
 5. Hierbij alvast een link naar het verslag van de ledenvergadering 2020 en de concept agenda ALV 2021
Het bestuur hoopt op een ruime deelname van jullie.