Van Goghloop 2021 gaat niet door.

Ondanks de eerste voorzichtige stappen naar herstel naar het normale ‘leven’ zijn we er nog lang niet. Het lijkt dan ook  uitgesloten dat we over 3 maanden vanaf nu een evenement als de Van Goghloop mogen of misschien  überhaupt willen houden. 
Daarom is besloten dat de Van Goghloop ook dit jaar niet doorgaat. Helaas!