Corona en hervatten trainingen

Na een lange periode, waarin geen trainingen mochten worden georganiseerd en uitgevoerd, hebben het bestuur en hoofdtrainers de intentie de trainingen weer op te starten. Daarvoor moet nog wel het een en ander gebeuren: beschikbaarheid van trainers regelen, schema’s op orde brengen en afspraken over startlocaties.
Zodra er een compleet overzicht is, wordt dat op de website en in de app-groepen bekend gemaakt.

Zorg ervoor dat je deze media in de gaten houdt!

Ten overvloede zij vermeld dat de bekende maatregelen ter bestrijding van corona nog steeds van kracht zijn. Ook het gebouw is in principe niet in gebruik; dus thuis omkleden en sanitaire aangelegenheden voor en na de training thuis uitvoeren.

We hopen jullie binnenkort weer te zien.
Bestuur en hoofdtrainers