Het is zover!

Eindelijk is sportbeoefening in grotere groepen weer toegestaan. Op dinsdag 25 mei a.s. start LONU weer met trainen. Weliswaar met enige aanpassingen/opmerkingen:

 • het aantal inzetbare trainers is helaas beperkt
 • we trainen daarom (voorlopig) alleen op de dinsdagavonden
 • de zaterdagtrainingen worden (voorlopig) gecontinueerd
 • Tijdelijk komt er een extra groep R4
  leden die door omstandigheden langere tijd niet hebben kunnen hardlopen maar wel minimaal 20 minuten kunnen lopen, worden in 6 weken klaar gestoomd voor R3, onder leiding van Fried.
  In eerste instantie wordt gestart met veldtrainingen
 • Vertrek vanaf verschillende, maar bekende locaties:
  PR vanaf Schout Dierckxlaan
  R1 vanaf het gemeentehuis
  R2 vanaf hoek Noorderklamp Donkervoort
  R3 en R4 vanaf Lonu-gebouw
  Op zaterdagen vanaf wisselende locaties
 • We starten gewoon om 19:15 uur (om 9:00 uur op zaterdag)
 • Vooraf aanmelden via WhatsApp blijven we doen.
 • De RIVM richtlijnen zijn natuurlijk van toepassing!

Corona en hervatten trainingen

Na een lange periode, waarin geen trainingen mochten worden georganiseerd en uitgevoerd, hebben het bestuur en hoofdtrainers de intentie de trainingen weer op te starten. Daarvoor moet nog wel het een en ander gebeuren: beschikbaarheid van trainers regelen, schema’s op orde brengen en afspraken over startlocaties.
Zodra er een compleet overzicht is, wordt dat op de website en in de app-groepen bekend gemaakt.

Zorg ervoor dat je deze media in de gaten houdt!

Ten overvloede zij vermeld dat de bekende maatregelen ter bestrijding van corona nog steeds van kracht zijn. Ook het gebouw is in principe niet in gebruik; dus thuis omkleden en sanitaire aangelegenheden voor en na de training thuis uitvoeren.

We hopen jullie binnenkort weer te zien.
Bestuur en hoofdtrainers

Corona-update 16 maart 2021

De maatregel om samen te sporten is per vandaag weer iets versoepeld. Nu mag weer een groep van 4 personen samen sporten. Volgens de Atletiekunie mag daar nog een trainer bij aansluiten.
Vooralsnog is nog niet besloten in clubverband de trainingen weer te organiseren. Als daar verandering in komt, melden we dat.

ALV 16 maart 2021 20:30 uur

De online ALV
Het bestuur is thans bezig de ALV voor te bereiden. Om enigszins beslagen ten ijs te komen heeft ze voor het eerst een online bestuursvergadering gehouden. Niet zonder de nodige opstartproblemen. Begin maart komt er een tweede poging.
Voor de ALV hebben we de volgende aanpak:
 1. De online vergadering wordt gehouden in Microsoft Teams
 2. Leden worden uitgenodigd voor de ALV van 16 maart a.s. start 20:30 uur
 3. Leden laten het bestuur weten dat ze willen deelnemen aan de online vergadering: wat moet je daarvoor doen:
  1. Stuur een e-mail naar info@lonu.nl met opgave of afmelding
  2. Vermeld in de e-mail je voor- en achternaam en je e-mailadres
  3. Als je niet deelneemt maar toch op prijs stelt alle stukken te ontvangen, laat dat dan ook weten via info@lonu.nl
  4. Eventuele suggesties c.q. aanvulling agendapunten
  5. Inschrijven voor 1 maart a.s.
 4. Na 1 maart a.s. ontvangen de leden die zich aangemeld hebben:
  1. Uitnodiging via Outlook met link voor de Teams-meeting
  2. Definitieve agenda
  3. Alle stukken betreffende de agendapunten
  4. Nadere instructies
 5. Hierbij alvast een link naar het verslag van de ledenvergadering 2020 en de concept agenda ALV 2021
Het bestuur hoopt op een ruime deelname van jullie.

Zugspitze ultratrail of Dutch Mountain trail

We zitten in een rare tijd. Wedstrijden die niet door gaan of verplaatst worden. Afgelopen augustus hebben we ons wederom met 8 LONU-ers in geschreven voor de Zugspitze Ultra Trail 19 juni 2021. Toen met de gedachte dan zal corona wel over zijn. Met de kennis van nu weet ik dat niet meer. In september een geweldig Rondje Eindhoven georganiseerd en gelopen. Mooie opmaat voor de Zugspitze. En toen kwam de tweede lockdown. We konden met minder mensen samen trainen en we kwamen weer vaker samen op een afstand op de Gulbergen. Zelf ben ik sinds januari weer begonnen met de training opbouw richting juni. Of hij nu door gaat of niet. Ik moet een paaltje in de grond hebben waar ik naar uit kan kijken. Als deze niet doorgaat, gaan we de Dutch Mountian Trail lopen (Nieuw: Dutch Mountain Trail | MudSweatTrails). Dit is iets wat we, net als rondje Eindhoven, zelf kunnen regelen. Op dit moment ben ik veel op de Gulbergen  en langs de Dommel te vinden. Samengevat veel hoogtemeters maken en genoeg modder.

Olav Boiten
Foto’s van deze trainingen in het fotoalbum op deze site

Corona-update 3 november 2020

In de nieuwe maatregelen van de regering wordt teamsport boven de 17 jaar en hardlopen met meer dan 4 personen (tot 19 november: 2 personen) verboden. Het bestuur en hoofdtrainers hebben daarop besloten dat LONU, conform de maatregel, het in groepsverband trainen opschort TOT MEDIO DECEMBER.

Zodra de maatregelen versoepeld worden zal het bestuur en hoofdtrainers beoordelen of dan het trainen in clubverband weer opgepakt kan worden. Houd de website en/of Whats-app in de gaten.

BLIJF GEZOND!

Corona-update 13 oktober 2020

In de nieuwe maatregelen van de regering wordt teamsport boven de 17 jaar en hardlopen met meer dan 4 personen verboden. Het bestuur en hoofdtrainers hebben daarop besloten dat LONU het in groepsverband trainen opschort voor de periode van 4 weken.

Zodra de maatregelen versoepeld worden zal het bestuur en hoofdtrainers beoordelen of dan het trainen in clubverband weer opgepakt kan worden. Houd de website en/of Whats-app in de gaten.

Helaas, het is niet anders!